Välj språk:

Greiff Industrimiljö
- erfarenhet, kompetens och
tillförlitlighet

Greiff Industrimiljö AB är Sveriges ledande leverantör av
anläggningar för industriell lackering. Under mer än 70
år har vi byggt upp vår kompetens i att projektera och
installera miljöriktiga arbetsplatser och produktions-
anläggningar för lackering med våtlack.

Våra ingenjörer är kreativa och effektiva när det gäller
att hitta lösningar med låg driftskostnad och minimal
påverkan på arbetsmiljö och omgivning. Greiff har erfarna
projektledare som hjälper er genom hela projekterings-
och installationsfasen till anläggningen är i full drift. Vi
kan också hjälpa er med förstudier, klassningsplaner och
andra utredningar.

I vårt sortiment hittar du allt från standardprodukter för
lackering, slipning och tvättning, som sprutboxar och
sprutskåp, till anläggningar med mycket hög automat-
iseringsgrad. Vi levererar helautomatiska anläggningar och
lackeringssystem.

SCS Finishing är numera en division av Greiff. Tillsammans
levererar vi anläggningar för våtlackering, pulverlackering
och förbehandling. Greiff kan leverera anläggningar
och utrustning till alla typer av lackering till industrin.

   

 
Greiff Industrimiljö AB, Dynamovägen 17, S - 591 61 Motala, Tel: +46 141-23 73 30, info@greiff.se